Det håller på att hända intressanta saker i Halmstad. Idag besökte jag högskolan och träffade företagare som är verksamma i kunskapsintensiva elektronikföretag. Samtidigt fick jag information om den forskningsmiljö som finns på högskolan när det gäller elektronik.

Det som känns intressant och viktigt för Halmstads utveckling är att den relativt stora grupp med elektronikföretag som finns här får möjligheter att testa produkter och utvecklas.

I många typer av produkter finns det idag inbyggda system som behöver testas och provas på olika sätt. Det finns därför behov av en miljö som klarar detta. Nu pågår ett arbete med att skapa ett elektronikcentrum. Detta kan befästa Halmstads position som elektronikkluster.

Detta ligger helt i linje med målet för kommunens näringslivsarbete. I våra styrdokument uttrycker vi att elektronik är en bransch som har potential att bidra till att samla spetskompetens i Halmstad och därmed skapa ännu bättre förutsättningar för företagen i området.

Jag hoppas att detta projekt ska kunna utvecklas och skapa ett resurscentrum med avancerad testutrustning både för akademi och näringsliv.

Annonser