Dagens verksamhetsbesök gick till Frennarps äldreboende. Jag möttes av miljö och en stämning som kändes mycket tilltalande. Boendet är visserligen relativt nybyggt, men det viktiga är oftast inte lokalerna utan den omsorg som de boende möts av. Även om jag inser att läget vid Nissan spelar en positiv roll så klart.

Det känns verkligen meningsfullt att få tillfälle att föra samtal med medarbetare i mindre grupp om hur det går till på arbetsplatsen, synen på kvalitet och hur man jobbar med värdegrundsfrågor.

Det blev också tillfälle att tala om privata respektive kommunala boenden och hur man kan se på betydelsen av vem som är huvudman. Jag har tidigare besökt ett av de privata boendena i kommunen. Jag kan konstatera att oavsett om man talar med den ena eller andra personalgruppen så arbetar man väldigt tydligt med de boendes situation i fokus.

Diskussionen om kvalitet, genomförandeplaner och avvikelserapportering m.m. är levande i högsta grad. Det tycker jag är viktigt eftersom dessa frågor är tydligt kopplade till den service och omvårdnad som erbjuds.

Trots detta förefaller det mig som om det finns ett avstånd i synen(0vasett vem man frågar) på värdet av kommunal respektive privat ledning, som gör mig förvånad. Det handlar trots allt om samma typ av verksamhet. Men jag känner delvis igen mönstret från debatten friskola/kommunal skola.

För mig är det viktigt att avdramatisera de slagord som flyger omkring i den politiska debatten och som ofta återspeglas i media. I stället ska diskussionen handla om hur vi hela tiden kan arbeta med kvalitetsfrågor får att skapa bästa möjliga förutsättningar för dem som bor på våra äldreboenden.

När jag idag hörde medarbetarna på Frennarp berätta om hur de ser på sitt yrke och på hur de arbetar med kvalitet för de människor de möter varje dag, så kan jag inte annat än känna glädje för det faktum att jag mötte en väl fungerande äldreomsorg.  

 

 

Annonser