De senaste två veckorna kändes bra på det sättet att jag fick tid för verksamhetsbesök och direkt väljarkontakter. Den vecka som startar i morgon är i stort sett fullbokad med sammanträden av formell karaktär.

Vi börjar direkt på måndagsmorgonen med Halmstad Rådhus AB. Vi ska bland annat utvärdera vårt styrelsearbete. Personligen tycker jag att vi tagit flera steg framåt. Från början var styrelsen ett forum för formell hantering av ett antal beslutspunkter. Nu har vi en strukturerad dialog med dotterbolagen på våra möten och styrelsearbetet har utvecklats till att också diskutera strategiska frågor.

Till ledningsutskottet på tisdag har jag bland annat bett att få en uppdaterad redovisning av flyktingssituationen i kommunen med anledning av Länsstyrelsens förslag om ett ökat flyktingmottagande. Vidare kommer vi att ta ställning till näringslivsutredningen efter remissrunda.

Det blir också tillfälle att diskutera internationella frågor och inte minst vilken ställning Halmstads kommun ska ta till framtiden för West Sweden. Styrelsen har ju lagt fram ett förslag och det är föreningsstämma den 9 november i Göteborg.

Regionstyrelsen har en fullmatad dagordning till onsdagen. På torsdag har styrelsen för Halmstads Näringslivsbolag en första diskussion om affärsplanen för 2013. På fredag slutligen så har jag lite småmöten och tid för egna förberedelser.

Till helgen deltar jag i Hallands Ridsportförbunds seminarium med anledning av Ridsportförbundets 100 års jubileum.

Annonser