Nu skapar vi ännu bättre förutsättningar för näringslivet i Halmstad. För det första skapas en tillståndslots som ska omfatta sex olika processer som kan möta en företagare som startar verksamhet i Halmstad. Jag räknar med att vi därigenom ska hjälpa företag att söka rätt tillstånd och att kommunens besked tillbaka ska vara samordnande och tydliga.

Det är också bra att vi får riktlinjer beslutade av kommunfullmäktige för service och bemötande. Det blir ett viktig instrument för att etablera en kultur i den kommunala organisationen, som präglas av kundperspektiv.

I nästa steg kommer kommunstyrelsens roll som strategiskt organ att preciseras i reglementet. I praktiken kommer det att innebära ökat fokus på att formulera och framförallt kommunicera hur kommunen ser på näringslivet i ett strategiskt perspektiv.

Det är också viktigt att samverkan skola – näringsliv lyfts fram i detta sammanhang. En viktig förutsättning för ett bra företagsklimat är att matchningen på arbetsmarknaden fungera. En särskild koordinator ska arbeta med att fler elever ska få möjlighet att på olika sätt komma i kontakt med arbetsmarknaden.

Med det arbete som redan delvis är igång på olika håll i den kommunala organisationen och det förslag som nu beslutas så ser jag med tillförsikt fram emot ett ännu bättre företagsklimat i Halmstad.

Annonser