När jag skriver artiklar i egenskap av kommunpolitiker är det oftast med sikte på att bli publicerad i lokala media. Därför känns det ovanligt för min del att medverka med en artikel i ett internationellt magasin. Government Gazette, oktober 2012, innehåller en artikel där jag valt att lyfta fram Halmstads framgångsrika projekt för ökad matglädje.

Bakgrunden är mitt engagemang i EU:s regionkommitté. Regionkommittén är en remissinstans för lokala och regionala politiker med uppgift att lämna synpunkter på de förslag som kommissionen lägger fram till parlamentet och rådet. Jag är ledamot i utskottet för ekonomiska och sociala frågor. Det innebär bland annat att jag är på möten i Bryssel cirka 4-5 dagar per år för att diskutera dessa frågor med kollegor från 27 medlemsländer.

Vi är inte alltid duktiga på att lyfta fram aktiviteter som är unika för Halmstad kommun. Måltidsprojektet som första gången lanserades av Femklövern i planeringsdirektiv med budget i juni 2010, då under rubriken ”Mat från grunden”, har gjort stor skillnad för många elever och äldre i form av bättre mat och bättre matmiljö.

Halmstad har blivit uppmärksammade nationellt vid flera tillfällen. Flera har tagit intryck av att vi har en särskild måltidsinspiratör. Jag hoppas att min artikel i Government Gazette kan fästa uppmärksamheten i lite vidare kretsar på betydelsen av att mat från grunden spelar stor roll för en bra skola och en bra äldreomsorg.

Annonser