Tisdagen innebar att vi presenterade tankarna för ett kommande beslut om finansiellt stöd till Halmstads BK. Det finns dels ekonomiska motiv. Det handlar om att medverka till att skapa förutsättningar för klubben att klara sin ekonomi och elitstatus. På så sätt kommer även kommunen att få betalt för sina fordringar.

Men det betyder också att vi skapar förutsättningar för ett elitlag i fotboll i Halmstad, vilket jag bedömer har ett värde för Halmstad. Jag räknar med att det människor som är starkt emot förslaget, likväl som det finns anhängare av förslaget. Men att inte ta ställning i frågan är också ett ställningstagande som skulle kunnat ifrågasättas.

Najadens öde avhjorde på kommunfullmäktige under kvällen. Även denna frågor har väcket och väcker känslor hos en del. Frågan om kommunen verkligen ska svara för underhåll av detta fartyg har diskuterats i tiotalet år. Det ska bli intressant att se om det är någon annan än kommunen som är beredd att ta över fartyget.

I dag besökte jag bygg- och anläggningsföretaget MTA som ett led i mina resor runt i kommunen.  Det var intressant att höra företagets ambitioner när det gäller att bygga.

Nu på eftermiddagen var det möte med 35-40 moderata seniorer som bett mig att tala om näringslivsfrågorna i kommunen. I måndags var jag på moderat föreningsmöte i Oskarström. Trevliga möten. OK, en mötesform som var vanligare förr. Men den innebär en närkontakt och dialog med de egna medlemmarna. Den dialogen uppskattar jag.

Annonser