Regeringens framtidskommission ska hjälpa till att sätta fingret på viktiga samhällsutmaningar som Sverige står inför de kommande åren, med sikte på 2020 och 2050. Resultatet presenteras i en slutrapport under våren 2013.

I morgon har jag tänkt att gå och lyssa när Eva Bergquist talar om en del av underlaget. Titeln för anförandet är ”Kulturen allt viktigare i kunskapsekonomin”. Det ska bli intressant att få ta del av denna omvärldsorientering. Allt för sällan ger jag mig själv möjligheten att lyfta från det som upplevs som viktigt att hantera i vardagen.

Men jag är helt övertygad om att de kulturella och kreativa näringarna kommer att spela en allt viktigare roll. Vi behöver ta med dessa på i ett tydligare sätt inte minst i vårt näringslivsarbete.

Annonser