Pilkington Floatglas AB i Halmstad har idag meddelat att företaget har för avsikt att inleda förhandlingar med sina anställdas representanter angående avsikten att stänga fabriken i Halmstad. Det innebär att 230 personer kommer att varslas.

Just nu känner jag mest med de anställda på Pilkington. Jag tror få har hunnit ta in informationen som nu lämnats av företaget, med allt vad det kommer att innebära för dem.

Pilkington är ett av Halmstads största och viktigaste industriföretag. Jag beklagar att ägarna beslutat att inleda förhandlingar som kan komma att innebära avveckling av Pilkington i Halmstad. Det är ett hårt slag mot Halmstad som industriort.

Jag räknar att företaget tar sitt ansvar för sin personal genom att erbjuda flexibla lösningar t.ex när det gäller omställningsutbildning. I detta läge räknar jag med att företaget och arbetsförmedlingen påbörjar dialog och insatser för att hitta nya möjligheter till personalen.

Från kommunens sida förbereder vi nu en kartläggning av konsekvenserna av den information vi fått, så att rätt åtgärder kan vidtas.

Pilkington och Halmstads kommun har under många år haft ett gott samarbete, vilket jag räknar med kommer att underlätta de fortsatta kontakterna mellan kommunen och Pilkington.

Det är uppenbart att varselvågen som vi sett de senaste veckorna nu slår på bred front över hela landet, även i Halmstad. Det är de större exportberoende företagen som ligger först. Tyvärr finns det anledning att vara oroad för att underleverantörerna kommer i nästa steg. Det är naturligvis ingen tillfällighet att kommunstyrelsen nu och under hela 2013 kommer att ha fokus på näringslivs- och arbetsmarknadsfrågorna.

Annonser