Idag på förmiddagen genomfördes ett möte på Pilkington. Jag tycker det var utmärkt att företrädare för kommunen, arbetsförmedlingen, länsledningen och företaget representanter (både ledning och fackliga företrädare)  kunde träffas på detta tidiga stadium.

Vi fick en fördjupad information från företaget om förutsättningarna för Pilkington och branschen.

Vi får nu ha respekt för de förhandlingar som ska påbörjas i nästa vecka och att det därför inte går att lämna besked om exakta tidsplaner i nuläget.

Jag tycker det är bra att vi kunde medverka till att snabbt etablera bra kontakter mellan de olika parterna. En arbetsgrupp har bildats för att påbörja arbetet med att hitta olika möjligheter i den situation som nu uppstått.

Ett nytt möte på ledningsnivå kommer att äga rum i början av december.

Annonser