Efter en tid med härlig vinterkänsla så känner man nu åter igen ”Hallandsvinter”. Det var dock skönt att bli påmind om hur fint det är med snö och lite kyla.

Idag har styrelsemötet med Halmstad Rådhus AB genomförts. En genomgång av bolagens planer för 2013 stod på dagordningen och jag kan konstatera att alla bolag på något sätt befinner sig i ett läge med många aktiviteter och utmaningar för 2013.

Hallands hamnar ska nu komma igång. Jag ser fram emot att vi ska kunna möta kunderna i Varbergs och Halmstads hamnar på ett ännu offensivare sätt. Samtidigt så återstår det en hel del att ta beträffande Hanson & Möhrings och Pilkingtons anläggningar, om än av helt olika skäl.

Det finns anledning att uppmärksamma Halmstads Stadsnät går mycket bra och är offensiva i sina satsningar. Samtliga bolag visar för övrigt bra resultat inte bara i ekonomiska termer.

Våra största bolag Hem AB och HFAB är av särskild betydelse för våra invånare. Hem har t.ex. att arbeta med den långsiktiga frågan om fjärrvärmeförsörjningen och HFAB står inför omfattande investeringar i sina bestånd. Jag hoppas att de vikande byggkonjunkturen ska skapa goda förutsättningar för det solida bolaget HFAB att kunna investera under 2013.

Arbetet med att utveckla kommunens ägarstyrning utvecklas hela tiden. Nu jobbar vi med styrelsemöte som vid i stort sett varje tillfälle har dialog med ett av dotterbolagen. Vi följer upp bolagens ekonomi och måluppfyllelse och deras internkontrollplaner.

Den förändrande lagstiftningen (kommunallagen) från nästa år kommer dessutom att innebära att kommunstyrelsen ska ta en ännu mer aktiv roll i att följa upp bolagen. Omfattande lagstiftning, kod för ägarstyrning etc gör att det omfattning på ägarstyrningen ökar även av formella skäl.

Annonser