Resandeökningen med Öresundstågen fortsätter i hela Halland, men mest i Halmstad.

I oktober 2012 gjordes en manuell resanderäkning på Öresundstågen. Den visar bland annat att den största ökningen av resandet sker i Göteborg med 28 %.  Halmstad ökar med hela 22 %.

Skälet till ökningen är bland annat att SJ slutat att trafikera Halmstad. Men det spelar sannolikt också roll att Öresundstågens punktlighet har förbättrats ännu mer. Regionbussarnas nya placering och den nya stationsbron tror jag också kan ha bidragit till resandeökningen med tåg.

Varje åtgärd vi kan vidta för att förenkla resandet är viktiga steg för att göra det attraktivt att ta tåget i stället för bilen till jobb, utbildning eller fritidsaktiviteter.

För egen del drar jag slutsatsen att behovet av kollektivtrafik med tåg på Västkusten är fortsatt stigande. Det understryker behovet av att vi i Halmstad kan gå vidare med planering och genomförande av vårt resecentrum. I slutet på 2015 kommer det att bli en tydlig koppling till stadstrafiken.

Utmaningen är att kunna komma igång med etapp 3 efter 2020. I den delen återstår inte minst frågor kring statens möjligheter till finansiering av spåromläggning och perrongbreddning.

Annonser