Det nya året har börjat med tre arbetsdagar som ägnats åt förberedelser/inläsning. När jag har en hel dag som är mötesfri, få inkommande e-brev och telefonsamtal då blir det så tydligt hur viktigt det är att skapa tid för inläsning av lite mer omfattande underlag eller för att göra verksamhetsbesök.

Idag besökte jag tillsammans med kommunchefen Fredrik Geijer och ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  Dag Hultefors (M) Halmstad Kompetens, en del av UAF.

Jag tror att mycket i år kommer att handla om arbetsmarknadsfrågor och då är det bra att få information om hur vår kommunala organisation arbetar med utbildning av vuxna med olika förutsättningar.

I nästa vecka möts kommunstyrelsen och en av de viktigaste punkterna handlar om det fortsatta arbetet med strategi och näringslivsstruktur och analys av varselläget i kommunen.

Jag ser ett behov för egen del att skaffa mig större kunskaper om Arbetsförmedlingens roll. Ibland får jag en känsla av att kommunen och AF i vissa avseenden jobbar parallellt och inte tillräckligt samordnat. Det kommer jag att undersöka närmare.

I nästa vecka är det även möte om resecentrumsfrågan som ofta är på agendan. Jag får också möjlighet att träffa ett antal gymnasieungdomar som jag ska ”coacha” inför det planerade minifullmäktige. Det är en både rolig och angelägen uppgift.

I slutet på veckan är jag tillsammans med moderata kollegor från de halländska kommunerna och regionen för att gå igenom olika frågor som står på agendan under året.

Annonser