Idag på kommunstyrelsen hade vi en mycket bra diskussion om Halmstads långsiktiga utveckling. Men den tog sin början i ett historiskt perspektiv. På 1300-talet bestämdes att Halmstad skulle flytta från Övraby närmare havet. Självklart ett strategiskt val. Men nu drygt 700 år senare när vi talar om höjda nivåer i våra hav, så kanske frågan kommer i en annan dager.

Flera stora infrastrukturinvesteringar under 1800- och 1900 talet inom järnväg och hamn har varit en förutsättning för tillväxt utveckling i vår kommun.

Nu upplevs en del lite begränsande. Det kan gälla placering av både flyg, järnväg, hamn och motorväg. Är det möjligen så att dagens E 6 om femtio år är en stadsmotorväg och att det finns en ny motorväg längre in i landet? Har vi ett spår för höghastighetståg mellan Oslo och Köpenhamn i ett östligt läge om 50-75 år, samtidigt som dagens centrala stationsläge trafikeras av lokal- och regionaltåg, samt nationella snabbtåg?

Kommunstyrelsen fick också en intressant bild av näringslivet idag. Den största privata arbetsgivaren när det gäller antalet anställda är inte längre ett tillverkande industriföretag utan Martin & Servera AB , som jobbar med transporter och logistik. Av de tio största (räknat i antalet anställda) privata företagen är två privatägda med lokala ägare. Det är AB Oscar Hanson VVS och AB Tylösands Havsbad. Ett (Getinge Group) är börsnoterat. Övriga i den gruppen av stora företag har utländska ägare.

Det känns viktigt att kommunstyrelsen på detta vis kan skaffa sig en aktuell bild av både dagens Halmstad och hur gårdagens Halmstad utvecklades.

Jag tror vi har mycket att vinna på i arbetet både med översiktsplanen och när det gäller våra val av strategier för näringslivsutvecklingen att vi tar oss tid både att gå på djupet för ökad kunskap och att vi vågar vara långsiktiga.

Annonser