Idag träffade jag drygt tio elever från årskurs 1 på da Vinci på Kattegattgymnasiet. Med sig i bagaget hade ungdomarna fyra motioner som man jobbar med inför minifullmäktige senare i januari.

Syftet var att de skulle få stämma av mig hur man utformar en motion till ett fullmäktige. Ett tag blev jag lite rädd för mig själv när jag kanske uppehöll mig lite för mycket vid hur en motion formellt ska byggas upp.

Det är ju viktigt att om man har en bra text och goda motiv att yrkandet blir tydligt. Men jag tror det blev bra.

För mig känns det verkligen angeläget att få tillfälle att möta unga människor i samtal om praktiskt demokrati. Jag önskar att fler skolor använde sig av de resuser vi har i form av kommunråd för att medverka i arbetet.

Annonser