Jag ska direkt erkänna. Jag har inte läst arbetsgruppens förslag till nytt idéprogram för centerpartiet. Därmed är jag nog i samma situation som många som just nu kommenterar innehållet. Kommentarer sker utifrån vad andra sagt om programmet.

Innehållet tänker jag inte ha några synpunkter på här. Däremot debattklimatet. Det talas ibland om att dagens politiker inte vågar sticka ut och provocera. Politiken skulle därmed bli ointressant.

Samtidigt ska man komma ihåg att ett blogginlägg, ett lite oförsiktigt uttalande i en debatt, eller en oavväg mening i en insändare snabbt kan leda till ”bloggbävning”, krav på avgång eller möjligen att en partiledning, lokal eller nationell, direkt ska ta avstånd från en person.

I och med att dagens politiska debatt är betydligt enklare både att delta i och att följa och inte minst följa upp, så kommer det mesta fram i dagens ljus. Detta är naturligtvis utmärkt. Ju fler som deltar desto mer delaktigthet i den demokratiska debatten.

Men jag tycker samtidigt att det måste finnas en tolerans för möjligheterna att uttrycka åsikter utan att journalister eller andra direkt ska begära att någon måste avgå eller åtminstone ta avstånd från sitt eget uttalande.

Debatten kring centerpartiets interna politiska diskussion visar ju att när saker och ting ställs på sin spets då ökar intresset och det blir temperament i debatten. Det är synd att kväsa diskussioner med att omgående börja diskutera om en partiledare ska avgå.

Vem kommer att våga ifrågasätta den för varje tid gällande normen om varje förslag leder ifrågasättande av personer av det slag vi nu ser i media.

För övrigt kanske jag borde läsa exakt vad det egentligen står i centerns program. Vem vet, texterna i originaltexten kanske inte är exakt desamma som i kvällstidningarna rubriker? ( obs ironi)

Annonser