I dag på förmiddagen fick vi bryta rutinerna och göra annorlunda på ledningsutskottet. Ett tiotal undomar medverkade i presentationen av LUPP 2012. Ett kort gruppdiskussion med politikerna i utskottet följde.

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken görs för andra gången i Halmstad. Svarsfrekvensen var hög, nästan 90 % av de tillfrågade eleverna i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet svarade.

Det var roligt att se att många unga upplever sig må bra. Jämört med förra undersökningen är det fler nu än då.

Men det finns givetvis förbättringsområden. En del elever upplever sig ha blivit mobbade eller utfrusna. Ingen elev ska behöva uppleva detta.

Ett annat förbättringsområde är delaktighet. Många upplever att det befinner sig långt från möjligheten att påverka.

Det som kanske gjorde mest intryck på mig var när eleverna redovisade sina konkreta idéer för företagsamma och kompetenta ungdomar i Halmstads kommun.

Det fanns förslag om deltagande i internationellt volontärarbete, framtidsdagar för att stötta kommande arbetssökande.

I mitt samtal med ungdomarna blev det också tydligt att man önskar kontakt med arbetsmarknaden under sin skoltid. Därför känns det bra att Halmstads Näringsliv AB och skolförvaltningarna nu arbetar extra mycket med kontakter skola näringsliv.

En kul redovisning på ett för utskottet lite ovanligt sätt fick vi vara med om idag.

Annonser