Jag har redan skrivit om några av de verksamhetsbesök jag gjort denna veckan. Det har blivit några till.

Igår besökte företrädare för Femklövern två förskolor och det nya boende för personer med missbruksproblem på Sofieberg. Jag kan konstatera att när kommunen bygger nya lokaler så blir det mycket ändamålsenligt och fint.

Den nya förskolan på Kärleken känns verkligen välkomnande. Man kan inte säga annat än att barnen för fina förutsättningar. Någonstans kan jag dock fundera hur långt man kan gå när det gäller ambitionsökningar för nybyggda lokaler och inventarier?

Dagens besök på Samhall gav också anledning till reflektioner. Verksamheten i företaget känns modern och andas nytänk, där integration av medarbetarna på den ordinarie arbetsmarknaden är ett viktigt mål.

Många olika insatser görs från den offentliga sidan för att skapa goda förutsättningar för arbete för människor med olika typer av funktionshinder. Men finns det tillräcklig kunskap i vår organisation om vad andra delar av den offentliga verksamheten kan erbjuda och tvärtom?

Nästa vecka blir lite mer traditionell i meningen att det är interna möten, till exempel vår omvärldsdag, möten med andra myndigheter och organisationer.

Men jag går snart till helg med en bra känsla av att ha fått nya erfarenheter. Ja och så blir det Knäred hela söndagen. Vi ska få perspektiv på 400 år sedan freden där.

Annonser