Just nu är jag på Göteborgs C efter att företrädare för Halmstads kommun och Region Halland haft ett bra möte med Trafikverket om resecentrum i Halmstad.

Halmstads resecentrum består av tre delar där den första är klar. Etapp 2 innebär att stadsbussarna angör samma omstigningspunkt som regionbussarna och tågen. Den blir klar omkring 2015.

Etapp tre som handlar om breddning av plattformlägen, spåromläggning och inte minst en ny passage under spåren. Den finns ännu inte med i nationell plan.

Under nästa år kommer regeringen at fatta beslut om en förlängning av nationell plan från 2021 till 2025. Det är mot den bakgrunden viktigt att vårt resecentrum kommer med.

Jag upplevde att vi hade en mycket bra dialog där både lokala, regional, nationella och internationella nyttor med projektet kunde lyftas fram.

Personligen tror jag att både tunneln genom Hallandsåsen och den fasta förbindelsen mellan Danmark och Tyskland kommer att på ett avgörande sätt påverka resandemönstret i vår region.

Det står redan nu klart att plattformarna med dagens utformning innebär en kapacitetsbrist för dem som reser. Med tunnel genom åsen ökar förusättningarna för Öresundståg från söder som vänder i Halmstad. Likaså ser vi potential för Pågatåg via Markarydsbanan. Detta behov måste mötas med ett ändamålsenligt och attraktivt resecentrum

Samtidigt som jag upplever att det finns stor förståelse för projektet hos Trafikverket så inser jag behovet av att i fortsatt dialog med Trafikverket och regeringen är viktigt.

Den 13 juni ska Trafikverket skicka sitt förslag på remiss och därefter är det regeringen som tar ställning under början av nästa år.

Det som talar för Halmstads resecentrum är att det har betydelse för resandet i ett nationellt perspektiv, utformningen stödjer det kollektiva resandet mycket tydligt. Halland befinner sig i en tilläxtregion där förusättningen för tillväxt är kopplat till kollektivtrafikens attraktionskraft.

Det var en viktig dag på jobbet i dag. Men det återstår mycket i de fortsatta dialogerna.

Annonser