Veckan som ligger framför mig handlar mycket om Halland. I två dagar samlas regionstyrelsen och företrädare för kommunberedningen för att fokusera på regional utveckling. Det är utmärkt att vi skapar tid både för analys och diskussion kring vilka prioriteringar som ska styra det regionala utvecklingsarbetet.

En ny period ligger framför oss när det gäller arbetet med de europeiska fonderna. Det gäller att vi påverkar utformningen så att vi kan söka medel inte minst när det gäller arbetsmarknadens omställning och investeringar i infrastruktur, enligt min mening.

Vår tillväxtpolitik ska även ta sin utgångspunkt i hur vi kan bygga ut Halland både som en plats att bo på, utbilda sig och arbeta.

Men innan dess ska kommunstyrelsen ta sig an ett stort antal ärenden. Bland dessa kan nämnas den nya renhållningsordningen som ska ut på samråd. KS tar en första ansats till att titta på en uppdaterad vision för Halmstad. En vision som ska sträcka sig förbi 2020. Den satsning som vi tog initiativ till förra året när det gäller ungdomsidrotten är på väg fram.

Jag kommer också att träffa studentkåren vid Högskolan för överläggningar. Vi ska försöka att skapa förutsättningar för bättre kontinuitet i dialogen med kommunen. Det har inte alltid varit lätt för en kårordförande som endast är vald för ett år att klara detta. Men nu tror jag vi är på väg att hitta nya former.

Slutligen på fredag ska jag träffa företrädare för Garnisonsmuseet för att se om det finns ännu bättre möjligheter för besökare att hitta dit. Allra sist på fredag eftermiddag besöker jag Kulturskolan.

Rektorn uttalade sig för en tid sedan om nya lokaler för Kulturskolan. Jag vill därför ta tillfället i akt att både följa upp den saken och att lära mig mer om verksamheten.

Jag har ju förmånen att med jämna mellanrum få lyssna till olika framföranden blir lika imponerad varje gång. Kulturskolan, dess pedagoger och elever är verkligen en lokal kulturbärare och kulturskapare i vår kommun.

Annonser