Den senaste tiden har jag haft möjlighet att besöka olika företag och verksamheter i kommunen i den utsträckning önskar.

Roligast är det när företag hör av sig och ber mig komma. Det kunde gärna hända oftare. I dag på morgonen besökte jag Tengboms, ett av flera arkitektföretag som är verksamma i Halmstad.

Vad jag förstod fanns det en nyfikenhet på min syn på stadsutveckling i Halmstad. Det känns lite befriande när man kan ha ett tankeutbyte utan direkt koppling till ett projekt som ska äga rum i närtid.

I min roll handlar det mycket om att fånga in det som ska hända i det längre perspektivet. Jag fick tillfälle att tala om att min bild av ett utvidgat centrum där högskolan kan vara en del av centrala Halmstad.

Samtidigt kommer vill jag betrakta resecentrum som ett stadsbyggnadsprojekt som knyter samman staden östra och västra del.

Jag tror också att Sofieberg när de planerade kraftiga utbyggnaden kommer att vara klar kommer att vara tydligare knuten till staden.

Jag tar också med mig tankar om att i olika avseende använda vatten och inte minst Nissan för att ta vara på den potential som finns i dag, men som vi kanske inte alltid ser fullt ut.

De planer som nu finns på renovering och ev. tillbyggnad av Hallands Konstmuseum bör ses som en möjlighet att knyta samman staden längs Nissan. Stadsbiblioteket är ju det kanske bästa exemplet på att skapa en attraktiv verksamhet som i någon mån hämtar kraft från den attraktion som vatten utgör.

Sammantaget fick jag vara med om ett gott samtal som gav tillfälle både till egna reflektioner och att ta del av andras. Precis så som jag önskar dialogen med våra invånare och företag.

Annonser