De ledande kommunföreträdarna i Halland och regionstyrelsen försätter idag konferensen om regionala utvecklingsfrågor.

Det känns tydligt att det finns en fördel med vårt län på så vis att det är rimligt stort för att vi tillsammans ska kunna diskutera på ett informellt sätt. Den öppenhet som finns i samtalstonen både över partigränser och med tjänstemännen är välgörande.

Kairos Future har hjälpt till med att ta fram underlag för samtalen. Vi hade en intressant diskussion om att Halland i liten utsträckning är känt utanför länsgränsen. Betydligt mer känt är t.ex. Västkusten, Tylösand, Ullared, Mellbystrand etc. Dessa varumärken är starka i sig och förknippas inte alltid med Halland.

Frågan är om detta är ett problem? Vi behöver göra mer känt att Halland är ett av de två-tre län som växer mest i landet och att vi befinner oss i en av landets två särklassigt starkaste tillväxtregionerna.

Det gäller att värna om olika halländska varumärken som är starka och kända, samtidigt som vi kan profilera Halland llite tydligare just som ett tillväxtområde.

Jag tror att jag redan tidigare på min blogg skrivit om inlandets starka utveckling. Just i Halland märks kontraurbaniseringen tydligt. Det är utmärkt att fler människor upptäcker Halland öster om E6. De stadsnära tätorterna är mer och mer intressanta som konkurrensfördel för Halland.

För övrigt noterar jag att ett av Halmstads starkaste varumärken, Gyllene Tider, redan sålt slut biljetterna till turnépremiären i Halmstad. Jag ser redan nu fram emot att vara en av dem som står på Marknadsplatsen i juli.

Annonser