Jag sitter på tåget på väg till Stockholm. Vid lunch startar en konferens med moderata kommunstyrelseordförande. Vi brukar ha denna typ av träff ett par gånger per år. Det blir tillfälle att träffa kollegor, men också att möta ministrar och andra ledande företrädare för partiet.

I regel är det olika sakfrågor som står på agenden. Självklart hoppas jag få några ord med infrastrukturminister. Det finns mycket på gång när det gäller järnvägen på Västkusten och i Skåne.

En tågresa ger också tid för läsning, både av dagstidningar lite mer noggrant än vanligt, men även andra dokument eller böcker.

Just nu är det gårdagens Uppdrag granskning och kommentarerna i dagens tidningar kring näthatet mot kvinnor som upptar min tid. Det är verkligen förfärande och upprörande att det finns ett sådant förakt mot andra människor i vårt s.k. moderna och upplysta land.

Det känns viktigare att prata om värderingsfrågor än politiska sakfrågor. För en tid sedan fick jag veta att undersökningar visar att andelen unga som kan tänka sig auktoritära styrelsesätt är i tilltagande. Rent av 25% av dagens unga kan uppenbarligen tänka sig ett styrelseskick som präglas av starka ledare, vars makt vilar på ett odemokratiskt styrelsesätt.

Det är viktigt att diskutera politiska sakfrågor som efter hand gör vår samhälle bättre. Men allra viktigast är att arbeta för ett beteende mellan oss människor som bygger på humanistiska värderingar och ömsesidig respekt för varandra. Utan tillit och förtroende i vårt samhälle, så spelar sakfrågorna mindre roll.

Det kanske är så att nästa KSO konferens ska handla om hur vi ska jobba med de grundläggande demokratiska värderingarna. De som många av oss tar för givna, men som uppenbarligen behöver återerövras gång på gång på gång.

Annonser