Mötet med de moderata KSO kollegorna i Stockholm är avslutat. Det är alltid intressant att stämma av med kollegor. Jag tycker det känns mycket bra att ha förmånen att i Halmstad få leda en Femklöver som jag tycker samarbetar bra och som dessutom har majoritet i kommunfullmäktige. Många andra måste kämpa med hoppande majoriteter av olika slag.

Jag tog även upp frågan om nytt skatteutjämningssystem med partiledningen. Regeringen har ju sagt att det nya systemet inte ska innebära en försämring för någon kommun i förhållande till det förslag som utjämningskommittén lagt fram. Det framgår av handlingarna till tisdagens KLU att det faktiskt likväl blir ett sämre utfall för Halmstad.

Halmstads remissvar är tydligt i sin kritik mot förslaget. Jag hoppas att det ska vara möjligt för regeringen att justera så att propositionen förändras.

Nästa vecka går i bokslutens tecken. Måndagen tar vi fattar vi nödvändiga beslut både för koncernbolaget HRAB och kommunen.

KLU på tisdag och kommunberedning i Kungsbacka på onsdagen. Före kommunberedninen genomför vi ett erfarenhetsutbyte med Kungsbacka kommun. Kungsbacka och Halmstad har mer att lära av varandra än vad vi tagit vara på. Det ska bli en intressant förmiddag.

På fredag ska jag tillsammans med Mikaela Waltersson göra ett intressant verksamhetsbesök på Andersberg där vi kommer att träffa kvinnor med utländsk bakgrund som är med i ett projekt för att komma närmare arbetsmarknaden. Det får jag anledning att återkomma till.

Annonser