Det är onekligen en framgång för statsminister Reinfeldt att regeringscheferna kommit överens om att minska volymen på EU:s långtidsbudget.

EU:s allra viktigaste funktion, enligt min mening, är fortfarande att den är fredsbevarande. Parallellt med denna huvuduppgift har en rad aktiviteter och program inom olika områden utvecklats med åren.

För min del känns det bra att EU:s medlemsländer nu måste medverka till att se över en del av detta och hitta alternativa sätt att arbeta på. Omprövning är viktigt på alla nivåer i alla organisationer.

Nu hoppas jag att parlamentets ledamöter inte sätter käppar i hjulen för den nu föreslagna minskningen.

Annonser