Igår åkte jag till Stockholm för att delta i diverse möten bland annat ett delegationsmöte med svenska delegationen till Regionkommittén och ett förberedande möte för ECOS utskottet.

Jag är kvar i Stockholm idag för att delta i SKL möten. Det börjar med (M)-gruppens genomgång av styrelsens och beredningarnas ärenden.

På den allmänna politikerinformationen redovisar Framtidskommissionen en av sina rapporter.

Under eftermiddagen är jag med på internationella beredningen där bland annat EU:s långtidsbudget står på agendan. Långtidsbudgeten kommer att få stor betydelse för våra regioner eftersom den lägger nivån inte minst för strukturfonderna och socialfonden.

Annonser