Femklövern har under flera år gjort en medveten satsning på lkad matkvalitet i Halmstads kommun. Det startade i slutet på förra mandatperioden då vi drog igång projaktet med mat från grunden.

Bra livsmedel som skapar matglädje både i kök och matsalar. Satsningen har fått uppmärksamhet i hela landet.

Därefter har anslagen till råvaruinköp höjts generellt samtidigt som det sker en särskild satsning på mat till våra äldre.

I dag tar vi ett nytt steg. Kommunstyrelsens ledningsutskott har beslutat föreslå kommunfullmäktige att vi ska anta särskilda riktlinjer för vår måltidsverksamhet.

Dessutom har vi beslutat om ett nytt utredningsuppdrag som ska bli klart till hösten. Det handlar om att bringa ordning i att vi har flera olika nämnder som är ansvariga för maten i våra förskolor, skolor och äldreboenden. Kanske går det att hitta fördelar med en annan ordning.

Det känns verkligen både aktuellt och relevant att ta frågor om livsmedelskvalitet på stort allvar just nu. I en tid när många halvfabrikat ifrågasätts så är det helt rätt väg att gå att ha fokus på matens betydelse för folkhälsa och välbefinnande.

Det är anmärkningsvärt att opposition väljer att sitta på läktaren i denna fråga. Man har valt att inte medverka i den politiska styrgruppen för att ta fram riktlinjer för måltidsverksamheten och idag visade man inget intresse för att vara med i den politiska styrgruppen för huvudmannaskapsfrågan.

Femklövern tar matfrågan på allvar och gör skillnad.

Annonser