Femklövern i Halmstad har lyssnat på ungdomarna. I olika undersökningar och kontaker med unga så förstår vi betydelsen av tidig kontakt med arbetsmarknaden.

Genom att vi avsatt särskilda medel inom ramen för ”Ungas livschanser” så kan vi nu satsa ytterligare 1,5 mkr redan i år på sommarjobb.

Det betyder att cirka 650 gymnasieelever på sommaren efter årskurs 1 kommer att få möjlighet till kommunalt sommarjobb på tre veckor.

Det känns mycket bra att på detta minska trösklarna till arbetsmarknaden i och med detta.

Annonser