20130314-153335.jpg

Idag gjorde jag ett verksamhetsbesök på Miljö- och hälsoskyddskontoret. Avdelningschefen Patrik Giehler informerande mig om hur livsmedelkontrollen fungerar.

Avdelningen har 11 anställda som jobbar med olika kategorier av företag, organisationer samt naturligtvis med kommunens egna verksamheter.

För mig var det särskilt intressant eftersom livsmedelfrågorna är i fokus just nu. Jag fick också följa med på en inspektion på Restaurang Verona. Det visade sig vara en krog med god ordning. Ingen rapporterad avvikelse vid dagens besök. Det gjorde att jag fick nöjet att överlämna en uppdaterad smiley till ägaren Abuzer som drivit rörelsen i 22 år nu.

Det var särskilt intressant att få vet hur inspektörerna kontrollerar spårbarheten i livsmedel. På Verona fick kökschefen inte bara svara på frågan varifrån torskryggen på menyn har sitt ursprung, utan även visa hur detta styrktes. Det gick fint. Ursprungsland var Island och fångstområde dokumenterat.

Det kommunala ansvaret är att kunna spåra ett led bakåt.

En inspektion syftar till att säkerställa att det inte finns några risk för bristande hygien eller hantering som kan leda till sjukdom i det korta perspektivet. Däremot är det inte livsmedelsinspektörens roll att bedöma om menyn innehåller t.ex. fet mat som skulle kunna leda till ohälsa på sikt för dem som äter.

Det var också intressant att höra hur arbetet med inspektion har utvecklats från att enbart vara kontrollerande till att även kunna vara behjälplig med tips om lämpliga åtgärder.

Än en gång kan jag konstatera att det är många yrken och många olika typer av verksamheter som är viktiga för medborgarna och som ryms i kommunkoncernen.

Det känns alltid lika intressant att få lämna det stora bordet i KS salen till förmån för att se vad som händer i vår organisation.

Annonser