Tillväxtdagen i Halmstad under fredagen blev mycket välbesökt. Över femtusen besökare kom till Halmstads Arena under dagen.

Jag bedömer att Tillväxtdagen kanske är allra viktigast för UF-deltagarna. Möjligheten att få bygga sin egen monter och visa sina produkter inte bara för andra elever utan även för alla vuxna besökare är viktig.

Jag tycker det är påfallande hur aktiva och engagerande många av de unga företagarna är. Nu gäller det att lärare och rektorer i Halmstad till nästa läsår visar vägen och informerar fler elever om den möjlighet som UF innebär. Det är lite tråkigt att Halmstad ligger lite efter andra delar av Halland när det gäller andelen UF delatagare.

Seminarierna under förmiddagen kan inte undgått att öka kunskapen och inspirationen bland dem som lyssnade. Colin Moon lyckades på ett mycket underhållande sätt fånga de svenska egenskaperna i ledarskap och affärsliv.

Urban Jansson, Ludvig Granberg, Blondinbella och Sofia Ulver gav en stor bredd åt programmet.

Speciellt intressant tyckte jag det var att lyssna till forskaren Sofia Ulvers (f.ö. född i Halmstad) trendanalys. Tre nya ord lyfter hon fram, autencitet (äkthet), nygrönhet (inte som ett politiskt uttryck) och prosumtion (deltagarkultur). Detta är aktuella trender som vi behöver förhålla oss till. Denna information kommer jag att följa upp. Viktigt både i näringsliv och politik. Men blogg formatet ger mig inte riktigt utrymme att diskutera Ulvers slutsatser. I annat sammanhang kanske.

Jag är helt övertygad om att en dag av denna kaliber bidrar till att utveckla Halmstad.

Annonser