Det första jag gör på måndag är att ta emot Julia som studerar ledarskap på Sannarpsgymnasiet. Julia ska följa mig på mina möten under veckan. Det ska bli intressant. Jag hoppas så klart få lite feed-back från henne avseende mitt ledarskap.

På kvällen ska jag tala om att vara förtroendevald. Målgruppen är ett antal personer som är nyfikna på moderaterna och som kan tänka sig att jobba för (M). Det känns som ett mycket viktigt möte. Jag vill kunna förmedla en rättvisande bild av att vara politiker och samtidigt skapa intresse för politisk arbete.

Femklövern kommer att jobba med budgeten för 2014 vid ett par möte. Jag ska återkomma till dessa förutsättningar i ett senare blogginlägg.

På onsdag åker jag till Skövde för att medverka i ett Försvarsmaktsråd. Både försvarsministern och ÖB är på plats, men också många representanter från garnisonsorterna i landet. Det blir ett tillfälle att fånga upp vad som är på gång inom försvarsmakten, men också att tala om det vi gör i Halmstad i samverkan mellan försvaret och kommunen.

Det blir mötet med de lite större företagen i Halmstad. Det är ett forum som utvecklats väl tycker jag. Det känns bra att de större ofta tjänstemannaledda företagen är så intresserade av Halmstads utveckling.

I slutet på veckan blir det på nytt ett möte med olika företrädare i Halmstad som jobbar med försvarsfrågan. Landshövdingen leder den s.k. HÄR-gruppen som träffas ett par gånger per år för att vi ska hålla oss uppdaterade om sådant som är viktigt för Halmstad som garnisonsort.

Jag kommer också att träffa personer som vill ge sin syn på stadsutvecklingen. På lördag blir det invigning av ett arrangemang som sätter fokus på e-tjänster i kommunen.

Man kan säga att det är både bra och dåligt att jag vet precis vad jag ska göra i veckan som kommer. Ibland känner jag att det är väldigt inrutat och inte ger så mycket utrymme för improvisationer. Men jag vet inte riktigt hur jag ska göra för att klara alla åtaganden, få tid till eget arbete och samtidigt ha en flexibel kalender. Ett pussel är det i vart fall.

Annonser