20130320-063506.jpg

Klockan har hunnit bli 06.30 och Öresundståget rullar ut från Halmstad C i tid. Det brukar Öresundstågen vara för övrigt. Jag har för mig att Hallandstrafiken har de punktligaste tågen i Sverige. Jag är inte riktigt säker men jag tror det.

Tillsammans med kommunchefen är jag på väg till Skövde för ett s.k. Försvarsmaktsråd. Halmstad har en även en god representation med representanter för garnisonen i vår kommun.

Det kommer att bli tillfälle både att lyssa och ställa frågor bland annat till försvarsministern och ÖB.

För egen del vill jag även lyfta fram det goda samarbetet i Halmstad mellan kommunen, försvaret och högskolan.

Vår ambition är att försvaret ska medverka i kommunens utveckling i ett bredare perspektiv än att det finns en infrastruktur som stödjer försvaret. Vi behöver en bred arbetsmarknad i Halmstad. Nu och i framtiden är detta förhållande ömsesidigt.

Försvaret är idag helt beroende av en fungerande lokal arbetsmarknad för sin personalförsörjning. Halmstad är den kommun med det kanske mest diversifierade näringslivet i landet. Det är bra för Halmstad men det är särskilt viktigt för försvarets möjlighter att utvecklas.

Om dryga tre timmar är jag i Skövde. Det kommer att bli tillfälle att även möta en del bekanta sedan tidgare. Anders Löfberg, min kurskamrat under officersutbildningen är numera chef K3 och Annika Nordgren-Christensen tidigare kollega i riksdagens försvarsutskott ska moderera hela arrangemanget. Karin Enström vår försvarsminister har jag inte träffat sedan hon blev minister, så det ska bli intressant att lyssna till henne i den nu aktuella rollen.

Annonser