Solen lyser över Västgötaslätten. Marken är fortfarande snötäckt och luften kall. Men vi får glädja oss åt att dagarna är längre. Det är ljust på morgonen. Det är ett tydligt varsel om att vi trots allt närmar oss våren.

Försvarsmaktskonferensen i Skövde var givande. Det var till exempel det första framträdandet för ÖB efter cirka två månaders bortavaro. Han fick en personlig fråga från moderatorn efter sitt anförande hur han ser på sig själv som chef och föregångsman när man hamnar i ett läge då tempot faktiskt blir för högt i jobbet.

Svaret blev inte så oväntat ungefär att en chef har ansvar både gentemot sig själv och sina medarbetare vara vaksam på ändra sitt sätt att jobba medan man fortfarande har kraft att göra det. Men för egen del upplevde jag att det var en ÖB i full sving vi såg i talarstolen.

Konferensen handlade mycket om hur vi ska klara den för samhället gemensamma uppgiften att ställa om från värnpliktsförsvar till en försvarsmakt som ska vara så attraktiv så att den kan rekrytera sin personal på grund av yrkets attraktionskraft i stället för tvånget att ställa sig till förfogande när Kronan kallar.

Samverkan var naturligtvis nyckelordet. Det var intressant att höra om olika samverkansformer i olika delar av landet.

Den modell vi valt i Halmstad känns rätt bra. I gruppen Innovationsstaden träffas förbamdscheferna i garnisonen, ledningen för högskolan och kommunen 4-5 gånger per år. Dessemellan arbetar medarbetare i våra organisationer inom ramen för gällande samarbetsavtal.

För mig är det en gemensam nationell angelägenhet att vårt försvar kan lösa sina uppgifter för att i värsta fall kunna försvara vår demokrati och vårt sätt att leva. Av detta följer att det omgivande samhället behöver stödja försvaret i rekryteringsprocessen.

I Halmstad har rekryteringen gått bra. Så bra att försvarsminister Karin Enström lyfte fram Halmstad som ett gott exempel i sitt anförande.

Men nu vill jag hitta goda exempel inte minst när det gäller de tidvis tjänstgörade soldaterna. Jag hoppas att vi inom, låt oss säga ett år, kan få se någon eller några av våra över 7000 medarbetare i kommunen bland de tidvis tjänstgörande soldaterna. Det skulle kunna tjäna som ett gott exempel när vi talar med näringslivet i denna frågan.

Det är naturligtvis den enskildes val och beslut, men från kommunens sida bör vi underlätta när någon visar sig intresserad av ett yrke inom försvarsmakten.

Annonser