I fredags morse träffade jag tre personer som tillsammans med en grupp andra engagerat sig för Halmstads utveckling.

I detta fall gäller det i första hand Norre Katt Parks utveckling. Gruppen föreslår en omdaning för att öka attraktiviteten. En skrivelse överlämnades till mig och den är också diarieförd så att andra kan läsa den.

Det är ju känt sedan länge att parken, som visserligen för ett par år sedan kom tvåa i en ranking över fina parker i Sverige, behöver synliggöras. Potentialen är stor.

Jag instämmer i gruppens synpunkt att det vore klokt att tydligare koppla ihop staden – parken -museet.

De höga vallar som byggdes för rätt många år sedan för att illustrera den gamla stadsmuren har ju blivit en barriär. Bastionen är ful och tjänar i dagsläget inget vettigt syfte.

När det gäller centrums förnyelse har vi valt att prioritera omdaningen av Brogatan, som jag hoppas ska komma igång till hösten. Därefter följer Storgatan, under förutsättningar att överenskommelser kan träffas med fastighetsägarna. Sedan är det min uppfatting att Bastionen och Norre Katts Park står på tur.

Pensionärsunversitetets studiecirkel ”Stadsmiljöstudier” innehåller många kloka tankar som det finns anledning för kommunen att fånga upp och överväga.

Jag träffar ofta människor som på olika sätt vill framföra sina åsikter. I det nu aktuella fallet har uppvaktningen föregåtts av ett gedigt arbete och engagemang i en studiecirkel.

Det känns mycket stimulerande när människor lägger ner sin egna tid på att ta fram idéer för att utveckla kommunen. Den typen av engagemang är viktig för vår kommun.

Annonser