Idag besökte jag tillsammans med några av kommunrådskollegorna, kommunchefen och näringlivschefen Albany för att få ökad kunskap om företagets förutsättningar i Halmstad.

Med sina 352 anställda är Albany ett viktigt företag i Halmstad. Det kändes bra att ledningen bedömer att de rationaliseringar som gjorts de senaste åren gör att man kan se relativt ljust på företagets utveckling under de kommande fem åren.

Jag tror att det har stor betydelse för anläggningen i Halmstad att det finns en forsknings- och utvecklingsanläggning i Halmstad.

Det kändes bra att få denna uppdatering och samtidigt personlig kontakt med några av dem som är ansvariga för verksamheten i Halmstad.

Längre fram i vår kommer vi att göra ett mostvarande besök hos Getinge Group.

Annonser