Jag har just återkommit till mitt arbetsrum i Rådhuset efter en bilfärd från Hylte. Personligen brukar jag inte njuta så mycket av att köra bil. Det är mest ett sätt att ta sig från A till B. Men när solen strålar, termometern visar på fem plusgrader och vägbanorna är torra, ja då får man en fin känsla i kroppen.

Under den sista promenaden från bilen till Rådhuset noterade jag att vissa gator verkade rena från grus. Har Teknik- och Fritid redan börjat att sopa upp efter vintern? I så fall så är vi på rätt spår vädermässigt.

Mötet med Entreprenörsregionens elva kommuner hade fokus på arbetsmarknadsfrågor. Det är inte så konstigt eftersom nästa alla kommuner jobbar hårt med just dessa frågor.

Det blev en intensiv diskussion kring kommunens och arbetsförmedlingens roller och hur vi kan samverka kring de gemensamma resurserna. Fler vittnade om att de upplever att AF är mycket hårt regelstyrda och har små möjligheter att tillsammans med kommunerna göra lokala lösningar. Men bilden är inte entydig.

Vi bestämde att i någon form återkomma till denna frågan på utvecklingsstämman i Anderstorp den 23 maj.

Varje kommun redovisade olika aktiviteter som pågår. I Halmstad arbetar vi proaktivt, vi har tidiga kontakter med näringsliv och förvaltningar, samt direkta åtgärder för ungdomar utan jobb. Det rör sig om cirka 15 olika åtgäder som är igång just nu.

Jag tar med mig ett par idéer från andra som jag tror att vi kan utveckla även i Halmstad. I Tranemo kommun erbjuds alla elever i klass 8 prao på ett nytt sätt. Hela klassen är ute under en vecka på studiebesök hos företagen och i kommunen. Det visar sig att denna åtgärd har påverkat framtida gymnasieval hos en del elever på så sätt att industriprogram blivit mer intressant.

I Värnamo har man precis som i Halmstad kommunala sommarjobb. Men dessutom erbjuder man föreningar och stiftelser att ta emot sommarjobbare på samma villkor som i kommunen. I det läget tar kommunen det ekonomiska ansvaret. Ja varför inte säger jag.

Vi ska göra allt vi kan för att öka anställningsbarheten hos våra unga, men för den skull påminna oss om att kommunen inte ska ordna jobben. Kommunen ska vara förutsättningsskapare.

Annonser