SVT/Västnytt har tittat närmare på de västsvenska kommunernas ekonomiska status. Det mått man använt är hur rik kommunen är per invånare.

I den undersökningen ligger Halmstad i topp. Det gör vi även om vi ser till de senaste årens resultat och till exempel vår soliditet är bäst eller möjligen näst bst i landet.

Jag brukar själv ha ansvar som utgångspunkt i mitt politiska arbete. Det betyder bland annat att en av uppgifterna är att säkerställa att vi överlämnar vår kommun i så gott skick till nästa generation, att den ska ha minst samma möjligheter som vi att bo, arbeta, trivas och utvecklas i Halmstad.

För denna inställning får man sällan några applåder. Men för mig känns det bra att vi har en stabil ekonomi i kommunen.

Nu får vi dessutom konkret nytta av denna situation genom att vi kan avsätta medel till en resultatutjämningsfond på grund av ny lagstiftning. Det kommer att få stor betydelse för budgetarbetet inför 2014.

Men detta är inte grund för att slå sig till ro. Vi har en ökning av de kommunala kostnaderna på över fyra procent. Intäkterna däremot ökar endast med drygt en procent. Denna omständighet måste vi ta på större allvar.

Det finns en baksida med en god ekonomi. Förståelsen för att man ibland måste effektivisera och ompröva blir inte stor. Viljan att hitta nya satsningar är större än att skapa förutsättningar för omprövningar. Jag kommer emellertid att arbeta för att vi inför nästa års budget ska fortsätta med omprövning som en metod för att minska kostnadsökningarna.

Nu har jag hittat ett citat från Schumpeter. Han skrev i början på förra seklet ”…att göra nya saker, eller samma saker på ett nytt sätt, genom att kombinera existerande resurser på ett nytt sätt bortom etablerade rutiner…”. Det skulle kunna känna som en utmärkt utgångspunkt för att fortsätta utveckla den kommunala verksamheten så att den är långsiktigt uthållig ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

Det får bli det sista blogginlägget före påsk. För egen del bär det av till Norrland. En ridtur i Hälsinglands vackra skogar är inplanerad, men i övrigt ser jag fram emot att få umgås med några av dem som står mig nära.

Glad Påsk tillönskas bloggens läsare.

Annonser