Efter debatt under några timmar beslutade regionfullmäktige att godkänna den ekonomiska årsredovisningen för Region Halland under 2012.

Jag delar den oro som många känner inför att kostnadsutvecklingen inom sjukhusen inte planat ut. Jag är medveten om att det görs många insatser för att kunna forsätta att leverera god kvalitet och samtidigt ha kostnadskontroll.

Men det kommer att krävas strukturella förändringar framöver. Jag kan inte se att vi kan lösa uppgiften med enbart begränsningar av kostnaderna. Detta kommer att bli en mycket aktuell fråga under budgetarbetet de närmaste veckorna.

Det var förvånande att oppositionen i regionfullmäktige var helt utan alternativ men samtidigt höll ett högt tonläge i kritiken mot majoriteten.

Det finns verkligen anledning att återkomma till dessa frågor. Jag får konstatera att det inte finns enkla lösningar. Nyckelfrågan kommer att vara hur vi ska arbeta så att patientsäkerhet och kvalitet kommer i fokus.

Annonser