Några timmar är kvar på fredagseftermiddagen. Veckan har mest handlat om årsbokslut i kommun och region och budgetarbete för nästa år.

Jag kan ibland fundera på hur det skulle vara att arbeta i en kommun med mindre goda förutsättningar än Halmstad? Det är inget jag önskar. Men det hade kanske varit nyttigt med ett annat perspektiv eftersom jag upplever att våra relativt sett goda ekonomiska förutsättningar inte alltid är så lätta att hantera.

Nästa vecka är det båda ledningsutskott och kommunfullmäktige. Utskottet ägnas nästa helt åt kommunstyrelsens uppsiktplikt och uppföljning av verksamheterna.

Det är något vi gör betydligt mer systematisk nu än för några år sedan. På tisdag är det socialnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt Hem AB som är under lupp.
Utöver det ska vi klara av målområdesuppföljning för området trygghet, säkerhet och folkhälsa.

Heldagsmöte med regionstyrelsen, budgetarbete och öppet hus kring översiktsplanen står på agendan.

På fredagskvällen har jag tänkt vara på på Hallands Regementes kamraförenings årsmöte. Årsmötestalare är Bo Andersson, tidigare officer på I 16, men mest känd som en av de absolut högsta cheferna på bilföretaget GM under många år och nu verksam inom den ryska bilindustrin. Det ska bli spännande.

Ja och till slut lördagen den 20 så ska jag leda förbundsstämman med moderaterna i Halland ute på Tylebäck.

Annonser