Jag fick just en utvärdering av feedagens speed dating i min hand. Roligt att se att förhållandevis enkla åtgärder gav så positivt utfall.

Elva företag och 37 studenter träffade i fredags. Det blev i det närmaste högsta betyg från alla deltagare.

Det gav dessa studenter en möjlighet att få erfarenhet av att presentera sig personligen för ett företag och inte via ett skriftligt CV. Jag tror att det personliga intrycket inte sällan är det kanske viktigaste momentet för att komma vidare i en jobbsökarsituation.

Alla studenter uttrycker att man vill göra om aktiviteten. Många säger att kontakten leder vidare.

Kul

Annonser