Idag har jag varit på sammanträde med regionstyrelsen. Ett av dagens ärenden handlade om naturbruksgymnasiet på Plönninge och hur man ska kunna använda de ytor som finns där med anledning av att mjölkproduktionen på Plönninge ska avvecklas.

I Halmstad har det dessutom under, egentligen många år, talats om att det skulle kunna finnas goda synergieffekter av att förlägga vissa yrkesprogramutbildningar för gymnasieelever på Plönninge.

Där finns det ytor och fastigheter som skulle passa, efter anpassningar, för utbildning på tunga fordon såsom lastbilar, anläggningsfordon etc.

Jag bedömer att det vore bra om Halmstad gick in i formella diskussioner med Region Halland i denna fråga. Dagens beslut ger möjlighet till det eftersom regionstyrelsen gav skolförvaltningen i uppdrag att att uppta diskussion med Halmstads kommun i syfte att utveckla samarbetet med Kattegattgymnasiets yrkesutbildningsprogram på Plönninge.

För egen del är jag inte främmande för att detta kan leda till utbildningar för olika typer av yrken med anknytning till fordon i ett regionalt perspektiv. Det skulle kunna attrahera elever från andra delar av Halland och kanske på sikt även andra län.

Visar det sig att detta går i lås, ja då kommer också det pågående arbetet med detaljplanen för området kring Kattegatt att påverkas. Det är kanske inte rimligt med stora körgårdar i centrum av Halmstad i ett område som skulle kunna få annan användning.

Även om de som arbetar med planen räknar med att det borde gå att utöka körområdet runt Kattegatt så är det ett antal miljöhänsyn som behöver beaktas och som kan leda till svårigheter för detaljplanen.

Det var intressant att notera att regionstyrelsen i sin helhet visade ett stort intresse för att hitta en lösning i den riktning jag nu talar om.

Annonser