Idag började jag veckan med att träffa några lärare i samhällskunskap på Sannarpsgymnasiet. Från lärarnas sida hade man nappat på ett uttalande jag gjort i HP för ett tag sedan då jag tog upp politik i skolan.

Vi förde ett bra samtal som mycket handlade om hur vi politiker kanske kan bidra i skolan till att skapa förståelse och intresse för det demokratiska systemet. Det handlar inte så mycket om att tala om partipolitik utan mer hur det fungerar i den politiska vardagen.

Jag tyckte det blev ett bra möte som gav en del idéer kring hur vi kan arbeta. En viktig sak är att hitta möjligheter att involvera elever i olika frågor som är aktuella i kommunen.

Efter sedvanliga ledningsmöten idag, så blir det samtalkampanj ikväll. Moderaterna börjar knacka dörr i Halmstad för att i direktkontakt med våra invånare föra samtal om frågor som halmstadsborna tycker är viktiga.

Ordförandeträff har vi på tisdag. Där kommer budgeten att vara ett viktigt ämne. Jag kommer för övrigt att ägna en hel del tid åt budgeten denna veckan. I mitten på veckan är det meningen att SKL ska komma med en ny skatteprognos. Den kan bli avgörande för budgetarbetet. Våra marginaler är mycket små och vi kommer att behöva använda resultatutjämningsreserven för att klara 2014.

Jag kommer att inleda konferensen med Goda Krafter på Högskolan på torsdag. Fokus är energi och miljö.

Annonser