Tidigt i morse åkte jag till Stockholm. Tre olika aktiviteter är på dagordningen. Jag började på SKL. Möte med den svenska delegationen till Regionkommittén. Det betyder genomgång av aktuella frågor.

En fråga som inte låter så greppbar handlar om reglerna för stadsstöd. Kommissionen arbetar bland annat med ändringar i bemyndigandeförordningen. Det låter tämpligen byråkratiskt. Men det kan till exempel handla om huruvida kommissionen ska kunna ha synpunkter på statsstöd.

En fråga som det talats om en längre tid handlar om EU:s regler ska tillåta offentligt stöd till flygplatser. Skulle det bli så att EU kommissionen ska få ha synpunkter och till och med hindra kommunalt stöd till kommunala flygplatser så får vi problem över hela landet.

Nu verkar det trots allt vara så detta kanske inte blir fallet. Men det visar hur viktigt det är för alla inte minst kommunpolitiker att hålla sig ajour med utvecklingen i EU.

Just nu i pausen på ett moderat seminarium om försvarspolitiken har vi fått lyssna och samtala med både försvarsministern Karin Enström och ordförande i försvarsberedningen Cecilia Widegren. Jag är intresserad av försvarspolitik i allmänhet, men tycker det är särskilt viktigt att följa försvarsfrågorna eftersom Halmstad är en av de största garnisonerna landet.

Ikväll blir det sedvanligt gruppmöte med de moderata kommun- och landstingspolitikerna i SKL:s beredningsgrupper.

Annonser