Halmstad är till sin fördel när solen tittar fram. Torghandeln frodas med den internationella marknaden, där mat och blommer står i fokus. Det är roligt att lägga märke till den positiva känsla man upplever när torget lever upp på detta sätt.

Idag besökte jag tillsammans med Dag Hultefors (M) m.fl. rektor och några lärare för fordons- och transportprogrammet på Kattegattgymnasiet. Jag blev glad över att det finns väl förankrade tankar i gruppen på att skapa ett regionalt fordons- och transportutbildningscentrum i Halmstad.

Det viktiga för mig är nu att det sker en utveckling av dessa visioner. Det gäller inte minst att ha med sig de berörda branscherna. Eftersom det är en utbildning som oftast leder till jobb så hoppas jag att vi kan gå vidare i denna fråga. För egen del bedömer jag att en ev. framtida placering på Plönninge kan skapa fina utvecklingsmöjligheter. Men det är en bit kvar till beslut.

Vi har också haft ett möte med ledningen för arbetsförmedlingen för att se hur vi kan samverka utöver vad vi redan gör för att hitta möjligheter att minska arbetslösheten.

Det blev även tillfälle att kommentera (S) förslag till budget. Det bär ett oppositionspartis kännetecken. Ofinansierade reformförslag, orealistiska förhoppningar på jobbpaketet, osannolika ekonomiska effekter av att att alla inom omsorgerna ska arbeta heltid.

Slutligen gjorde jag ett företagsbesök på Hallandsposten. Syfte var att lära mig lite om utvecklingen i branschen och HP:s roll som företag i Halmstad. I dag arbetar 80 personer på HP, som därmed är en relativt stor arbetsgivare. Men ännu mer fokus på lokal bevakning föreställer jag mig att HP även i framtiden kommer att vara ett väl fungerande företag i Halmstad.

Nu återstår att gå till Halmstads Arena för att titta på VM-kval i volleboll. Sverige-Island. Det är lite speciellt med internationella matcher av den kalibern i vår stad. Jag kommer i samband med matchen att gratulera Hylte/Halmstad till SM-gulden. Det är visserligen gjort redan tidigare, men det känns bra att kunna göra det mer publikt.

Annonser