Dagens aktivitet på Halmstad Arena på temat hur vi som kommun kan förbättra våra företagskontakter var riktigt bra.

Det är ett första steg i en utbildling. Ja, jag vill nog inte kalla det kurs eller utbildning. Det handlar om att påverka vår förståelse för företagens villkor och din extremt stora betydelse som bemötandet och välkomnandet har.

Det är i hög grad på bemötandet vi bedöms.

Det goda värdskapet skapar mervärde när det gäller hur kommunens attraktionskraft uppfattas. Det personliga bemötandet till våra gäster/kunder/invånare kan verkligen göra skillnad.

Genom att skapa en för alla medarbetare gemensam syn på hur vi som kommun ska arbeta med bemötande så kan vi komma långt.

Jag vill beskriva det som att Halmstad är som ett fotbollslag. Spelarna i Halmstadslaget på planen må våra företagare eller kommunanställda, men vi ska vara medspelare mot samma mål ett gott företagsklimat i Halmstad. Det skapar fler jobb och stärker välfärden.

Jag tar med mig en stor portion inspiration till helgen.

Annonser