Vissa veckor under våren blir lite kortare än vanligt. Det känns dock skönt att vi har fått sommar. För det är det väl nu?

Jag var på Andersbergsfestivalen i lördags. Det är alltid intressant att mötas av alla aktiviteter och människor som skapar dessa. Det bidrar till områdets attraktionskraft.

Denna veckan deltar jag i involveringsdagen om det framtida regionala utvecklinngsarbetet i Halland. Ett möte i Falkenberg med många olika aktörer.

På dagordningen i veckan finns ett möte med Studentkåren. Jag tycker att vi fått en bra ordning där kommunchefen och jag vid två-tre tillfällen per ås möter Studentkåren och där kåren står som inbjudare och leder mötena. Det tycker jag är bra eftersom det är studenternas perspektiv som är viktiga för oss i kommunen.

Utöver detta diverse mindre möten, men faktiskt inget kvällsmöte denna veckan. Jag hoppas att vinden mojnar lite så att jag slipper paddla i motvind. Senast jag var ute på Nissan för några dagar sedan gick det med en väldig fart mot Nissans utlopp till havet. Hemresan till kanotklubben blev något mer mödosam.

Annonser