Halmstad strävar efter att vara en konststad med internationellt ryktbarhet. Idag fick jag en skön känsla när jag var på Mjellby konstmuseum http://www.mjellbykonstmuseum.se/. En känsla som gick ut på att vi nu har en utställning av internationellt snitt i Halmstad.

Karolina Peterson och Annelie Tuveros introducerade Man Ray utställningen för en stor skara besökare, som trotsade det fina sommarvädret och gick på museum. Det visade sig vara ett klokt val.

Min förförståelse för konstnären Man Ray måste jag erkänna var obefintlig när jag åkte dit. Men jag har kommit hem med en upplevelse som berörde och gjorde mig ännu mer nyfiken.

Jag tror att det fordras att man låter sig introduceras i utställningen för att man ska kunna ta till sig den. Inte för att den i sig är svår, men för att Man Ray har många olika uttyckssätt (foto, bildkonst, m.m) och gärna arbetade utanför boxen.

Det var dessutom en fantastisk förmån att få lyssna till Antony Penrose från Lee Miller Archives som på ett mycket inlevelsefullt sätt berättade om Man Ray, Lee Miller och andra personer som befunnit sig i kretsen kring Man Ray. Det blev naturligtvis extra personligt eftersom han själv träffat Ray, Picasso och andra människor som var en del av den kontext i vilken Man Ray verkade. Det är inte alltid man lämnar ett föredrag och känner sig berikad på ett lite djupare sätt. Men så kände jag idag.

Jag är inte kompetent att själv bedöma magnituden på denna utställning. Men jag begriper att vi Halmstad har en utställning som annars normalt sett ses i världens stora konstmetropoler.

Jag hoppas rekommenderar därför ett besök på Mjellby konstmuseum i sommar.

20130615-171807.jpg

Annonser