Igår debatterade kommunfullmäktige i Halmstad budget och planeringsförutsättningar. Efter en tolv timmar lång debatt beslutade KF i enlighet med Femklöverns förslag.

Det betyder bland annat vi nu har ambitionen att bygga till Hallands konstmuseum. Idag kommer regionfullmäktige att besluta om budget och planeringsförutsättningar.

I region kommer fullmäktige efter vad jag kan bedöma att bli överens om att ”ta fram en verksamhetsbeskrivning, budget och en genomförandeplan för tillbyggnad och renovering av Hallands konstmuseum i samverkan med museet, Halmstads kommun och Stiftelsen Hallands konstmuseer”. (sid 33 i budgeten)

Det känns bra att regionen och Femklövern vill gå vidare med att utveckla Hallands konstmuseum. Jag är förvånad över att (S) i Halmstad valt att inte ställa upp på denna inriktning.

När nu besluten är fattade kommer arbetet med förberedelserna att påbörjas. Under gårdagens debatt framförde från (S) att de inte ansett sig blivit inbjudna i beredningsarbetet. Vid flera tillfällen under våren har frågan avrapporterats både i ledningsutskottet och kommunstyrelsen.

Vid dessa tillfällen har (S) haft en mycket skeptisk attityd till denna fråga.

När både KF och RF tagit ställning för färdväg när det gäller utvecklingen av Hallands konstmuseum ser jag fram emot att vi får en bred delaktighet i arbetet med att ta fram detaljerat beslutsunderlag.

Jag framhöll i mitt huvudanförande i gårdagens fullmäktige att konstmuseet har stor betydelse för Halmstad och Halland som konstdestination. Den inriktning vi nu väljer kommer att stödja denna inriktning.

Annonser