Idag deltar jag i sammanträde med Regionkommittens utskott för ekonomiska och sociala frågor. Normalt sätt möts utskottet i Bryssel. Men idag är vi i Graz i Österrike. Det är en av landets större städer och enligt arrangörerna något av ett kluster för industri och forskning.

Det är därför ingen slump att rapportören för kommitténs yttrande om ”Åtgärdsplan för en konkurrenskraftig och hållbar bilindustri i Europa”, Christian Buchmann, kommer från region Steiermark.

I sin rapport, som för övrigt fick brett stöd i utskottet, framhåller rapportören de mindre företagens betydelse för bilindustrin. Men det talas också mycket om betydelsen av en omställning av fordonsflottan i en riktning som innebär en minskning av CO2 utsläppen.

Under eftermiddagessessionen blir det diskussion om Handlingsplan för företagande 2020. Dessutom en rapport om Långsiktig finansiering av den europeiska ekonomin.

Hyfsat stora frågar kan man tycka. Ibland känns kanske koppling till den lokala och regionala nivån lite otydlig. Men det är just därför vi är här för att säkerställa att det lokala perspektivet finns med. I många frågor finns det ett sådant perspektiv, men inte i samtliga fall.

Vi är ett femtiotal politiker på plats från EU:s alla medlemsländer. Sverige har fyra kommun/landstingspolitiker i utskottet, från Lidingö, Värmland och Alingsås och jag själv från Halmstad.

Annonser