Det går inte att klaga på vädret i Visby denna morgon. Nu sitter jag i hamnen och skriver detta inlägg, strax innan jag ska gå in på ett seminarium där Kairos Future kommer att tala om hur vi kommer att tänka år 2033.

För den som har ambitioner att vara långsiktig är det intressant information. Sannolikt är jag inte KS ordförande det året, men inte så lite av det vi beslutar i dag har perspektiv en bit in i framtiden.

Igår kom jag till Visby och detta myller av människor. Det går inte att komma ifrån att det är en utmärkt möjlighet att på en mycket koncentrerad yta få möjlighet att skaffa sig kunskaper om det mesta.

Jag besökte bland annat ett seminarium som diskuterade hur vi ska fördubbla antalet resenärer som åker kollektivt. Hela branschen var på plats i panelen.

En hel del redan känd kunskap bekräftades. Men det blev tydligt att vår utmaning är att göra kollektivtrafiken attraktiv för bilister. Idag reser många kollektivt som inte har tillgång till bil. Men målgruppen behöver breddas.

Vi byggde förr samhällen där bilen var utgångspunkt. Vi behöver bygga samhällen där människan är utgångspunkt och där det handlar om att skapa en struktur som gör att människors vardag fungerar.

Då krävs exempelvis enkla system för att betala resan och tydlig linjedragning som innebär att människor uppfattar att buss eller tåg skapar ett mervärde när man förflyttar sig. I detta ligger en utmaning för alla aktörer. Ska vi hos oss själva etablera ett mindset som innebär att ett miljövänligt sätt att förflytta sig faktiskt både kan förenkla, underlätta och skapa ett hållbart samhälle, ja då återstår en hel del att göra.

Jag tycker personligen att frågor som handlar om infrastruktur och trafik är mycket intressanta och ska ägnas stor uppmärksamhet i det politiska arbetet. Jag också har blivit ett tydligt fokus på detta i Halmstad. Men jobbet är inte klart.

Nästa seminarium handlade om hur vi ska skapa regional tillväxt, men det tyckte jag mest blev en batalj i rikspolitiska frågor, men utgångspunkter som var väl kända för min egen del.

Oavsett vem av partiledarna som talar i Almedalen på kvällen så är det naturligtvis intressant att lyssna. För mig var det första gången jag hörde Gustaf Fridolin live. Trist att han så tydligt stänger dörren för ett samarbete med Alliansen. I Halmstad tycker jag vi har visat att vår Femklöver jobbat bra ihop. Det kanske inte är så pragmatiskt att stänga för det alternativet på riksplanet. Å andra sidan var det bra med ett tydligt besked. En röst på (MP) i riksdagen är uppenbarligen en röst på (S) samtidigt.

Solen lyser som sagt över Visby just nu. Det gör tillvaron angenämare. Min dag är fullmatad med planerade besök och avslutas med att lyssna på statsministern.

Annonser