Åter i Halmstad efter ett par dagar i Almedalen. Just i detta blogginlägg vill jag redovisa lite från det samtal jag hade tillfälle att föra med företrädare för Telias koncernledmning.

Styrelsen för Telia har beslutat att förbättra yttäckningen för 4G. Det innebär för Halmstad att bolaget planerar att under 2014 går från nuvarande yttäckning som motsvarar 38,7% av kommunens yta och 90,0% av befolkningen till 92,9% av ytan och därmed potentiellt 98,7% av invånarna. Denna information har inte varit känd tidigare.

Det är naturligtvis välkommet med denna satsning. Jag tror att fler och fler kommer att använda mobila tjänster både privat och på jobbet framöver.

Jag passade också på att fråga hur det ser ut med planerna för kopparkabel på landsbygden. Det är ju känt att Telia i vissa fall tar bort kopparkabel och ersätter med andra system. För mig är det viktigt att inte någon abonnent blir utan telefon.

Det besked jag fick från Telia var att i de fall det inte är möjligt att ersättar kopparkabel med ett annat system då kommer kunden att få behålla den nuvarande anslutningen.

Almedalen erbjuder en möjlighet att kunna genomföra möten av detta slag eftersom befattningshavare av olika slag är på plats och det är inte omöjligt att hitta en halvtimme för möten.

Annonser